سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 92/4/2 | 9:21 عصر | نویسنده : امین علی پور

مسابقات ماه مبارک رمضان  سال 91 چاه ورز با شرکت 28 تیم در سالن ورزشی شهدای چاه ورز برگزار گردید.

 

گروه بندی تیم های شرکت کننده در مسابقات رمضان سال 91

A

B

C

D

E

F

G

شهید جعفری بیرم

شهید هاشمی چاه ورز

دهیاری چهار طاق

فجر چاه ورز

اتحاد دهنو

پاس چاهورز

شهید فرهمند بیرم

امید شیخ عامر

شهید بزرکار آبکنه

شهید دست بسته جوزقدان

شاهین بیرم

نبرد خیرگو

درخشان بیرم

رعد چاه ورز

پاسارگاد چاه ورز

صاحب الزمان بیرم

ستاره سرخ احشام

شاهین روگیر

شهدای خلیلی

اتحاد چاه کور

شهید دادبین بالاده

امامزاده شاه نصرالله دهنو

شهید مهرآوران چاه عینی

مهدیه بیرم

پرس کریشکی

کانون امام علی بیرم

شهید علی پور دهنو فاضلی

اتحاد فداغ

بازیهای گروهی

گروه  A

گروه   B

گروه   C

گروه   D

پاسارگاد چاه ورز 12-4 شاه نصر الله دهنو

شهید هاشمی چاهورز2-7 شهید بزرکار آبکنه

دهیاری چهار طاق 4-1 شهید دست بسته جوزقدان

فجر چاه ورز3-1 شاهین بیرم

شهید جعفری بیرم 4-5 امید شیخ عامر

صاحب الزمان بیرم 2-2 شهید مهرآوران چاه عینی

ستاره سرخ احشام 3-2 مهدیه بیرم

شاهین روگیر 6-2 پرس کریشکی

امید شیخ عامر 8-3 امامزاده شاه نصرالله دهنو

صاحب الزمان بیرم 8-2 شهید هاشمی چاه ورز

شهید دست بسته جوزقدان 3-2 مهدیه بیرم

فجر چاه ورز 5-0 شاهین روگیر

شهید جعفری بیرم 5-5 پاسارگاد چاه ورز

شهید مهرآوران چاه عینی 5-2 شهید بزرکار آبکنه

دهیاری چهارطاق 2-3 ستاره سرخ احشام

شاهین بیرم 5-1 پرس کریشکی

شهید جعفری بیرم 17-2 امامزاده شاه نصر الله دهنو

شهید مهرآوران چاه عینی 8-2 شهید هاشمی چاه ورز

دهیاری چهارطاق1-0 مهدیه بیرم

فجر چاه ورز 11-1 پرس کریشکی

امید شیخ عامر 4-1 پاسارگاد چاه ورز

صاحب الزمان بیرم 3-1 شهید بزرکار آبکنه

ستاره سرخ احشام 3-3 شهید دست بسته جوزقدان

شاهین بیرم 4-3 شاهین روگیر

 

گروه   E

گروه   F

گروه   G

اتحاد دهنو 3-8 نبرد خیرگو

پاس چاه ورز 4-2 درخشان بیرم

شهید فرهمند بیرم 4-1 رعد چاه ورز

شهدای خلیلی 1-0 کانون امام علی بیرم

اتحاد چاه کور9-1 شهید علی پور دهنو فاضلی

شهید دادبین بالاده 2-4 اتحاد فداغ

شهدای خلیلی 3-2 نبرد خیرگو

درخشان بیرم 7-3 شهید علی پور دهنو فاضلی

شهید فرهمند بیرم 6-5 شهید دادبین بالاده

اتحاد دهنو 3-2 کانون امام علی بیرم

پاس چاه ورز 2-3 اتحاد چاه کور

اتحاد فداغ 4-1 رعد چاه ورز

نبرد خیرگو 4-3 کانون امام علی بیرم

اتحاد چاه کور 5-7 درخشان بیرم

شهید دادبین بالاده 4-1 رعد چاه ورز

شهدای خلیلی 4-3 اتحاد دهنو

پاس چاه ورز 10-0 شهید علی پور دهنو فاضلی

شهید فرهمند بیرم 6-1 اتحاد فداغ

 

مرحله یک هشتم نهایی

فجر چاه ورز5-4 پاسارگاد چاه ورز

امید شیخ عامر 4-0 درخشان بیرم

شهید فرهمند بیرم 3-3 شهید جعفری بیرم (پنالتی 4-3 شهید جعفری)

شهدای خلیلی 8-5 اتحاد فداغ

شهید مهرآوران چاه عینی 6-0 دهیاری چهارطاق

ستاره سرخ احشام 2-5 شاهین بیرم

پاس چاه ورز 4-0 نبرد خیرگو

صاحب الزمان بیرم 5-3 اتحاد چاه کور

مرحله یک چهارم نهایی

فجر چاه ورز 3-1 صاحب الزمان بیرم

امید شیخ عامر3-2 پاس چاه ورز

شهید جعفری بیرم 5-2 شاهین بیرم

شهید مهرآوران چاه عینی 2-3 شهدای خلیلی

مرحله نیمه نهایی

فجر چاه ورز 3-2 شهدای خلیلی

امید شیخ عامر 4-4 شهید جعفری بیرم (پنالتی 5-4 شهید

فینال

فجر چاه ورز 2-1 شهید جعفری بیرم

 

بهترین بازیکن : پیمان اسدی (فجر چاه ورز)

بهترین گلزن :احمد شهابی (شهید جعفری بیرم )

بهترین دروازه بان:جابر عبدالله پور (امید شیخ عامر)

تیم اخلاق:شهید مهرآوران چاه عینی