سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 92/4/21 | 5:11 عصر | نویسنده : امین علی پور

برنامه مسابقات فوتسال یادواره ی شهدای چاه ورز

بزرگداشت زنده یاد فتحعلی قائدی و زنده یاد مصطفی دوهنده  رمضان  92


چهار شنبه 19/4/92

ساعت

گروهA

امامزادهشاهنصراللهدهنو

کانون صادقیه بالاده

21:15

گروهA

شهیدجعفریبیرم

دهیاریچهارطاق

22:15

گروهB

آریاپارسعلامرودشت

شهیدهاشمپورشیخعامر

23:15

پنج شنبه 20/4/92

ساعت

گروه B

شهید فرهمند بیرم

شهیدحسینزادهکمالآباد

21:15

گروه C

شهدایبیرم

مقاومتشهید بذرکارآبکنه

22:15

گروه C

مهدیهبیرم

پیروزیفداغ

23:15

جمعه 21/4/92

ساعت

گروه D

وحدتچاهورز

شهیداحمدیروشنپهرست

21:15

گروهD

امیدشیخعامر

اتحادشیخعامر

22:15

گروه E

فجرچاهورز

اتحاددهنو

23:15

شنبه 22/4/92

ساعت

گروه E

نبردخیرگو

کانونامامعلیبیرم

21:15

گروه F

شهدایخلیلی

رعدچاهورز

22:15

گروه F

اتحادچاهکور

اتحادفداغ

23:15